PRESS

FINAL CONTEST OF “QUANG TRUONG 3 THE HE” – DANANG CITY

//FINAL CONTEST OF “QUANG TRUONG 3 THE HE” – DANANG CITY

FINAL CONTEST OF “QUANG TRUONG 3 THE HE” – DANANG CITY

VIEW MORE

CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG QUẢNG TRƯỜNG 3 THẾ HỆ – ĐÀ NẴNG

Below is some photos about the competition:

Facebook Comments

By | 2018-12-20T08:42:18+00:00 December 15th, 2018|Press|0 Comments
X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn