Lĩnh Vực 2018-12-08T11:35:48+00:00

L Ĩ N H  V Ự C

KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH

Xem thêm các dự án cụ thể

Lĩnh vực Kiến Trúc Công Trình của chúng tôi bao gồm:

1.1 Thiết kế Ngoại Thất
1.2 Thiết kế Nội Thất
1.3 Thiết kế Cảnh Quan
1.4 Quy hoạch Đô Thị

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xem thêm các dự án cụ thể

Lĩnh vực Xây Dựng Công Trình của chúng tôi bao gồm:

2.1 Công trình Thương Mại, Dịch Vụ
2.2 Công trình Nhà Ở
2.3 Hoàn thiện Nội Thất

TƯ VẤN KỸ THUẬT & QUẢN LÝ DỰ ÁN

Xem thêm các dự án cụ thể

Lĩnh vực Tư vấn Kỹ Thuật & Quản lý Dự Án của chúng tôi bao gồm:

3.1 Địa Chất Nền Móng
3.2 Kết Cấu
3.3 Cơ Điện

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)