Happy Star Karaoke

//Happy Star Karaoke
Happy Star Karaoke 2019-07-24T02:58:53+00:00

Project Description

Happy Star Karaoke

Location: Suong Nguyet Anh – District 1 – Tp Ho Chi Minh.

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn