HILTON CAM RANH RESORT  2019-07-22T04:01:06+00:00

Project Description

HILTON CAM RANH RESORT

Detailed Planning of Hilton Cam Ranh Resort Resort scale 1/500

A 4-star resort with beautiful sea view, adjacent to the beach. Deploy Local for foreign Concetp unit to WATG resort.

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn