HORSE RACE BA RIA VUNG TAU 2019-07-22T06:40:08+00:00

Project Description

HORSE RACE BA RIA VUNG TAU

Ý tưởng Quy Hoạch 1/2000 Trường  Đua Ngựa Núi Dinh 

Nghiên cứu quy hoạch tiềm năng vùng phát triển Trường Đua Ngựa mang tính chất kích cầu thu  hút khách du lịch nhìn từ Tp. Bà Rịa trên sườn  núi nhìn về Biển , tp Bà Rịa Cách Tp Vũng Tàu  25km , nhằm tạo tam giác du lịch của Tp Biển ,  có Núi , có Biển , Có đô thị và có trường đua  ngựa.

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn