Town house in District 6

//Town house in District 6
Town house in District 6 2019-07-01T02:36:41+00:00

Project Description

TOWN HOUSE IN DISTRICT 6

Location: Tp Ho Chi Minh 2018

Area: 21.3m²

The small but harmoniously designed house still fully converges the important elements. From form to color is harmonious space, flexible and convenient, convenient for living.

 

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn