VSIP II BINH DUONG 2019-01-05T06:51:59+00:00

Project Description

VSIP II BINH DUONG

QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ VSIP II

Khu dân cư tiện ích đầy đủ đảm bảo khoảng cách ly an toàn cho khu Công Nghiệp Vsip II, hình thành khu ở với 2 đơn vị ở đa dạng hóa môi trường xanh, công trình xanh hóa đô thị .

Quy mô: 80 Hecta tại Huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án khởi công năm 2010. Chủ đầu tư: KCN VSIP II.

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn