VSIP II BINH DUONG 2019-07-22T06:24:27+00:00

Project Description

VSIP II BINH DUONG

Vsip Residential Plan II 

Full residential facilities ensure approx
Safety isolation for Vsip II Industrial Park,
Form a residential area with 2 diversification units. Green environment, green urban

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn