Nhà Bia Liên Minh Chi

//Nhà Bia Liên Minh Chi
Nhà Bia Liên Minh Chi 2019-07-24T07:08:48+00:00

Project Description

Lập TKCS – Thiết kế Nhà Bia Liên Minh Chi Khu Trung Ương Cục Miền Nam – Công trình Cấp Quốc Gia Đặc Biệt

Vị trí: Tây Ninh

 

GO BACK

Project Details

Categories:

X

NOT SURE WHERE TO BEGIN? Give us a call on 028 39 29 28 99 (9am to 6pm Mon-Fri)

BẠN CHƯA BIẾT NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU? Hãy gọi chúng tôi số 028 39 29 28 99 (9am - 6pm từ Thứ 2-Thứ 6) để được tư vấn